CEC40-075-M3

CEC40-075-M3
CEC40-075-M3
  • 产品概述
  • 机械尺寸
  • 规格型号
  • 性能参数

有铁芯直线电机由动子(线圈组件)和单排磁轨的定子组成,动子位于定子上方,线圈组件由缠绕在铁芯上的铜线圈封装而成,故称为有铁芯直线电机。


优势:


   * 结构简单,体积小。

   * 加速度很大,最大可达10g

   * 运动平稳。

   * 维护简单,使用寿命长。

   * 精度和重复精度高

CEC40-075-M3


CEC40-075-M3

 

CEC40-045-M1


CEC40-045-M1


CEC40-075-M3