CEC40-095-M1

CEC40-095-M1
CEC40-095-M1
  • 产品概述
  • 机械尺寸
  • 规格型号
  • 性能参数

有铁芯直线电机由动子(线圈组件)和单排磁轨的定子组成,动子位于定子上方,线圈组件由缠绕在铁芯上的铜线圈封装而成,故称为有铁芯直线电机。


优势:更低的成本,散热好。

          推力密度高,铁芯采用叠片结构来集中磁通量。

          叠片结构以及大的表面面积确保良好的散热。

          模块化的磁轨,允许无限制的行程长度。CEC40-095-M1

CEC40-095-M1


 

CEC40-045-M1


CEC40-045-M1


CEC40-095-M1