CEC40-045-M2

CEC40-045-M2
CEC40-045-M2
  • 产品概述
  • 机械尺寸
  • 规格型号
  • 性能参数

有铁芯直线电机由动子(线圈组件)和单排磁轨的定子组成,动子位于定子上方,线圈组件由缠绕在铁芯上的铜线圈封装而成,故称为有铁芯直线电机。


优势:

1.       结构简单

2.       定位精度高

3.       反应速度快、灵敏度高、随动性好

4.       工作安全可靠,寿命长    


订货信息:

CEC40-045-M1


CEC40-045-M1


CEC40-045-M2


CEC40-045-M1


CEC40-045-M2