CEC40-060-M3

CEC40-060-M3
CEC40-060-M3
  • 产品概述
  • 机械尺寸
  • 规格型号
  • 性能参数

有铁芯直线电机由动子(线圈组件)和单排磁轨的定子组成,动子位于定子上方,线圈组件由缠绕在铁芯上的铜线圈封装而成,故称为有铁芯直线电机。


优势:

更低的成本,散热好。大推力和高刚性 !

CEC40-060-M3


CEC40-060-M3


CEC40-045-M1


CEC40-045-M1


CEC40-060-M3